Henfryn Caravan Club Certified Location (CL) Site

Rhagor o wybodaeth...

Mae Henfryn yn faes i bump carafan.

Cymrwch olwg ar olygfa o'r dyffryn, neu'r galeri luniau...

Golygfa o Henfryn Golygfa o Henfryn Golygfa o Henfryn

Y gost yw 12.00 y noson, gan gynnwys trydan ac adlen.

Cliciwch i gael map i'r fferm.

I archebu lle ac am ragor o wybodaeth defnyddiwch y ffurflen gyswllt, neu ffoniwch ni ar 01745 550 305.

Further information...

Henfryn is a Certified Location and accepts up to five caravans.

Please take a look at the view of the valley, or the picture gallery...

A view of Henfryn A view of Henfryn A view of Henfryn

Tariffs are 12.00 per night, which includes electricity and awning.

Click here for a map of Henfryn and the area.

For bookings and further information please use the contact form, or call us on 01745 550 305.

Henfryn Certified Location, Groes, DINBYCH LL16 5RU
Telephone 07788 371 641, 01745 550 305
© Mei Gwilym 2005 - 2024